Ulrika Forsberg
Kyrkvägen 7
913 42 Obbola
Tel/Fax: 090 – 45754
Mobil: 0730 – 41 50 54
Instagram

Användarvillkor

Tack för att du använder Växande designs webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen. Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Växande design (hädanefter kallad Växande design). Genom att gå in på Växande designs webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren. Växande design förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Växande design förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Växande design tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Växande design anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Växande design har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke kommersiellt syfte förutsätter skriftligt samtycke av Växande design. De varumärken eller andra kännetecken som Växande design äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Växande design. Växande designs varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Växande design ansvarar inte i något fall för länkar från Växande designs webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser. Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Växande designs webbplatser. Det krävs skriftligt tillstånd från Växande design för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Växande designs webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Växande designs webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna. Även om Växande design alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Växande design inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information eller dokumentation. Växande design ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring Växande designs Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss: Växande design Kyrkvägen 7 913 42 Obbola Tel/Fax: 090 – 45754 Mobil: 0730 – 41 50 54